Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π)
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε)
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηρακλείου, Κρήτη (Ε.ΤΕ.Π.Η)

Αρχιτεκτονική Σχεδίαση με Υπολογιστή


H δραστηριότητα Αρχιτεκτονική Σχεδίαση με Hλεκτρονικό Υπολογιστή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας, που βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, λειτουργεί από το 1988 με αρχική χρηματοδότηση από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Στόχος της είναι η εκμάθηση και κριτική των προγραμμάτων για σχεδίαση με υπολογιστή και η διάδοσή τους στην κοινότητα των μηχανικών.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οργανώνονται Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στο διεθνώς γνωστό και ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα AutoCAD, για την διδασκαλία του οποίου το Ινστιτούτο Πληροφορικής είναι Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο (Authorised Training Center) για την Κρήτη από το 1991.

Μεθοδολογία

Στα σεμινάρια μας διδάσκουμε τις βασικές έννοιες των σχεδιαστικών προγραμμάτων, την δομή τους, τις δυνατότητές τους, και τις διαφορές τους, χρησιμοποιώντας το AutoCAD, ως ένα χαρακτηριστικό τέτοιο σύστημα.
Τα μαθήματα γίνονται 1-2 φορές την εβδομάδα και διαρκούν 3-5 ώρες. Συνήθως, γίνεται μια εισαγωγή δάρκειας 1 ώρα και μετά ακολουθεί πρακτική σε υπολογιστή (1 άτομο / υπολογιστή, 10 μελή τμήματα), με ασκήσεις βήμα προς βήμα, με οδηγίες στα Ελληνικά, παρουσία του εκαπιδευτού.

Οι ασκήσεις είναι γενικές και καλύπτουν τις σχεδιαστικές απαιτήσεις όλων των τομέων των μηχανικών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, κτλ). Για την χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κανονική παρακολούθηση των συμμετεχόντων και η καλή επίδοση (παρακολούθηση τουλάχιστον του 90% των ωρών).

Τα σεμινάρια γίνονται στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηρακλείου (ΕΤΕΠΗ) στις Βούτες, Ηρακλείου, Κρήτης, στο κτίριο του ΙΤΕ.

Υπεύθυνη: Θεοδοσία Μπίτζου
Αρχιτέκτων Μηχανικός, DEA
Συντονίστρια Δραστηριότητας "Αρχιτεκτονική Σχεδίαση με Υπολογιστή"

E-mail: bitzou@ics.forth.gr
Tel: +30 (81) 39 16 56 -- Fax: +30 (81) 39 16 59, 39 16 00
Διεύθυνση: Iνστιτούτο Πληροφοριής, ΙΤΕ ΤΘ 1385, Ηράκλειον, Κρήτη 711 10 Ελλάδα