Αναζήτηση και Εύρεση Πληροφορίας στο Διαδίκτυο

2/6/2000


Click here to start


Table of Contents

Αναζήτηση και Εύρεση Πληροφορίας στο Διαδίκτυο

Επισκόπηση Ομιλίας

Τι υπάρχει στο Διαδίκτυο;

Τι υπάρχει στο Διαδίκτυο;

Τι υπάρχει στο Διαδίκτυο;

Το Διαδίκτυο είναι μεγάλο

Επισκόπηση Ομιλίας

Μηχανές αναζήτησης

Μηχανές αναζήτησης

Εξειδικευμένες Μηχανές Αναζήτησης

Επιτηδευμένες υπηρεσίες

Πληθώρα Πληροφορίας

Επισκόπηση Ομιλίας

Single-shot search - Αναζήτηση μίας φοράς

Μειονεκτήματα μηχανών αναζήτησης

Επισκόπηση Ομιλίας

Agent-based search: Αναζήτηση με την βοήθεια πρακτόρων

Πράκτορες - Agents

USEwebNET

USEwebNET

PaperFinder

PaperFinder

Περίληψη

Αναζήτηση και Εύρεση Πληροφορίας στο Διαδίκτυο

Author: Evangelos P. Markatos